Yaratıcı düşünce gücü güçlü olan sağ tarafta mısınız? Yoksa analatik düşünen sol tarafta mı?

 • görsel imgelerle düşünüyor,
 • insanların isimlerinden çok yüzlerini hatırlıyor,
 • kelimeler yerine sesleri hatırlıyor,
 • konuşurken mimiklerinizi sıklıkla kullanıyor,
 • anlık tepkiler ile yaşıyor,
 • duygusal tepkileri önde tutup, insanlarında duygularına hitap etmeye çalışıyor,
 • sayıların hiçbir zaman yeterli olmayacağını sadece sezgilerinizi beslediğini hissediyorsanız,

Yukarıdaki maddelerin çoğu sizin için geçerli ise sağ beyniniz baskın demektir. Pazarlama ve benzer bölümlerde çok başarılı olabilirsiniz.

 • Sözel düşünüyor,
 • Kelimeleri hatırlıyor, ve anlamlarına önem veriyor,
 • Mantıklı ve kesin kurallar içinde düşünüyor,
 • Planlı hareket ediyor,
 • İnsanların isimlerini çok iyi hatırlıyor,
 • Fazla mimik kullanmadan yada mimiksiz konuşuyor,
 • Karar vermede en iyi arkadaşınız somut sayılar ise

Yukarıdaki maddeler sol beynin baskı olduğu durumları ifade eder. İdeal yönetici özellikleri daha çok sol beyinin özellikleri ile kesişir. Yöneticilik ve aritmetik analizlerin gerektiği işlerde çok başarılı olabilirsiniz.

Düşünce metotlarınız ve bilgiyi işleme biçiminiz, sağ veya sol beyninizden hangisinin daha baskın olduğunu gösterebilir. Hangi taraf baskınsa, o lobun bilgi işleme metotlarını kullanırsınız ve yorumlarsınız. Bazen iki lob da bir birine üstün sağlayamayabilirde. Ancak bunların arasında hangisi daha iyi diye düşünmeyin. Çünkü farklı özellikler yerine göre kıymet kazanıyor.

Sol Beyin:       -Analitik                     -Mantıklı         -Sözel

Sağ Beyin:      -Bütüne Odak             -Sezgisel         -Görsel

Yöneticiyseniz sol beynin baskın olması muhtemeldir. Bir karara varmadan önce; pazar verilerine, araştırma sonuçlarına, kesin rakamlara bakmak istersiniz. Bu sayılardan yola çıkarak mantıklı çıkarımlarla ilerlemenin aksi zaten düşünülemez.

Pazarlamacı iseniz sağ beynin baskın olması muhtemeldir. Bir karara varmak için küçük bir destek, bir parıltı veya sezgileriniz(içgüdü) sizin karar vermenizi sağlar. Yaratıcı olmak zorunda olduğunuz bir işte, sadece anlık durumu ifade eden sayılar size fazla yardım edemezdi zaten.

Bir işletmenin her iki yaklaşıma da ihtiyacı olduğu aşikardır. Kendinizi tanıyarak, doğru kariyer planlaması ile çok daha hızlı başarıya ulaşabilirsiniz.