26
Kas
2010
0

Sağ Beyinli Misiniz Sol Beyinli Misiniz?

Yaratıcı düşünce gücü güçlü olan sağ tarafta mısınız? Yoksa analatik düşünen sol tarafta mı?

 • görsel imgelerle düşünüyor,
 • insanların isimlerinden çok yüzlerini hatırlıyor,
 • kelimeler yerine sesleri hatırlıyor,
 • konuşurken mimiklerinizi sıklıkla kullanıyor,
 • anlık tepkiler ile yaşıyor,
 • duygusal tepkileri önde tutup, insanlarında duygularına hitap etmeye çalışıyor,
 • sayıların hiçbir zaman yeterli olmayacağını sadece sezgilerinizi beslediğini hissediyorsanız,

Yukarıdaki maddelerin çoğu sizin için geçerli ise sağ beyniniz baskın demektir. Pazarlama ve benzer bölümlerde çok başarılı olabilirsiniz.

 • Sözel düşünüyor,
 • Kelimeleri hatırlıyor, ve anlamlarına önem veriyor,
 • Mantıklı ve kesin kurallar içinde düşünüyor,
 • Planlı hareket ediyor,
 • İnsanların isimlerini çok iyi hatırlıyor,
 • Fazla mimik kullanmadan yada mimiksiz konuşuyor,
 • Karar vermede en iyi arkadaşınız somut sayılar ise

Yukarıdaki maddeler sol beynin baskı olduğu durumları ifade eder. İdeal yönetici özellikleri daha çok sol beyinin özellikleri ile kesişir. Yöneticilik ve aritmetik analizlerin gerektiği işlerde çok başarılı olabilirsiniz.

0

You may also like

Satış İçin Beyine Anahtar Kelimeler
Yöneticiler Sola ? Pazarlamacılar Sağa

Leave a Reply